Realizácia stavieb

Naša práca

Architektonické štúdio INAR zabezpečuje kompletnú realizáciu navrhovaných stavieb. Pokrývame všetky stavebné procesy, vďaka čomu návrhy premieňame na realitu. V spolupráci s dodávateľmi a odborníkmi vyhotovujeme diela zvnútra aj zvonku.

Filozofia a hodnoty

Organizujeme dozorné tímy zložené z odborníkov a projektantov, zabezpečujeme generálnych dodávateľov a dodržiavame všetky technologické procesy za pomoci najmodernejších technológií.